ΚΕΚ Δήμου Καστοριάς: Μοναδικός φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων της «Κοινωφελούς Εργασίας» στην Π.Ε. Καστοριάς

ΚΕΚ Δήμου Καστοριάς: Μοναδικός φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων της «Κοινωφελούς Εργασίας» στην Π.Ε. Καστοριάς

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός φορέας σε επίπεδο Π.Ε. Καστοριάς, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων»  και θα υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία απευθύνονται στους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Η ένταξη του φορέα μας στο «Μητρώο Παρόχων» προϋπέθετε την κάλυψη υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών σε επίπεδο :

  1. Πιστοποίησης, διαχειριστικής επάρκειας και επάρκειας στην ασφαλή διαχείριση πληροφοριών,
  2. Ύπαρξης εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού,
  3. Διάθεσης κατάλληλων κτιριακών υποδομών και ψηφιακών υποδομών για την υλοποίηση προγραμμάτων με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε υπό το συντονισμό και την αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου Καστοριάς Ιωάννη Κορεντσίδη και την άριστη συνεργασία  Διοίκησης και προσωπικού του ΚΔΒΜ.

 

Για το ΚΔΒΜ

Φιλίππου Χρυσούλα

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλλιος Παναγιώτης

                     Διευθυντής

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.