Καστοριά: Ανεβαίνει ο τουρισμός, πέφτει η γουνοποιία

Καστοριά: Ανεβαίνει ο τουρισμός, πέφτει η γουνοποιία

Ο Δήμος Καστοριάς ενέκρινε το Προσχέδιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης της Καστοριάς.

Στο Σχέδιο με τίτλο “Καστοριά, τόπος να ζεις και να δημιουργείς” γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον κλάδο της γουνοποιίας και στο τουρισμό.

Η απασχόληση στον Δήμο Καστοριάς είναι συνυφασμένη, με τον κλάδο της γουνοποιίας, το εμπόριο και τον Τουρισμό καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των τουριστικών υποδομών. Ο κλάδος της γουνοποιίας αποτελεί κύριο παράγοντα των διαρθρωτικών αλλαγών που παρατηρούνται στην απασχόληση στο Δήμο Καστοριάς. Η απασχόληση στο κλάδο της γούνας, υποχωρεί σημαντικά: συγκεκριμένα, το 1991 στο μεταποιητικό τομέα απασχολούνταν το 48,48% του συνόλου των απασχολούμενων, ενώ το 2001 το ποσοστό αυτό ήταν 24,68%.

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας της τάσης ανόδου της τουριστικής επισκεψιμότητας της περιοχής, καταγράφεται μία αύξηση των τουριστικών επιχειρήσεων όπως ξενοδοχεία και καταλύματα αλλά και επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής. Παράλληλα βέβαια αναπτύσσονται και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες κυρίως Παροχής Υπηρεσιών, η εξέλιξη των οποίων συναρτάται άμεσα με την εξέλιξη του κλάδου της γουνοποιίας.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση η οποία πλήττει την χώρα μας, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές που συντελέστηκαν και συντελούνται στον κλάδο της γουνοποιίας αλλά και γεγονότα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αυτορυθμίζεται η αγορά σε τοπικό επίπεδο, έχουν αφήσει έντονα τα σημάδια τους και στην Καστοριά Ο κλάδος  σήμερα χαρακτηρίζεται από την εξαφάνιση των μικρών οικοτεχνιών οι οποίες δραστηριοποιούνταν στο κέντρο της πόλης, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα σχετικά με την απασχόληση των κατοίκων αλλά και με μια εικόνα εγκατάλειψης εκατοντάδων εργαστηρίων γούνας στο κέντρο της πόλης. Το 2007 δραστηριοποιούνταν 657 πολύ μικρές γουνοποιητικές επιχειρήσεις (οικοτεχνίες) ενώ στο τέλος του 2015 αυτές μειώθηκαν δραματικά σε 275.

Ο κλάδος του Τουρισμού παρουσιάζει δυναμισμό. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται συνολικά 6 ξενοδοχεία αστικού τύπου, 7 παραδοσιακά ξενοδοχεία, 4 ξενώνες και 1 επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων (σύνολο κλινών 493). Επίσης δραστηριοποιούνται 139 επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.

www.tornosnews.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.