Κάλεσμα του Δήμου Άργους Ορεστικού για περισσότερη ανακυκλωση

Κάλεσμα του Δήμου Άργους Ορεστικού για περισσότερη ανακυκλωση

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού παρακαλεί τους δημότες του να ξεχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα αδειάζουν μέσα στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Με τον τρόπο αυτό:

  • Πρώτον, μειώνεται ο όγκος και το βάρος των αστικών αποβλήτων που πρέπει να μεταφερθούν στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και για τα οποία ο Δήμος – άρα και οι δημότες – καταβάλλουν σημαντικά ποσά.
  • Δεύτερον, μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία.

Ας βάλουμε στόχο να επιτύχουμε την ανακύκλωση ακόμη μεγαλύτερων ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών, όπως άλλωστε προβλέπεται πλέον από τη νομοθεσία και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Ας συνεισφέρουμε όλοι μαζί στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και κόστους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.