Καστοριά: 15 θέσεις εργασίας χειριστών διαφόρων μηχανημάτων στον TAP

Καστοριά: 15 θέσεις εργασίας χειριστών διαφόρων μηχανημάτων στον TAP

Η Εταιρεία BONATTI-J&P-ΑΒΑΞ S.r.l., που έχει αναλάβει την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) από Καβάλα μέχρι Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη

μέχρι Καστοριά, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, ώστε να καλύψει τις προσωρινές ανάγκες της κατασκευής. Ψάχνουμε ανθρώπους με την παρακάτω ειδικότητα και προσόντα:

Χειριστές Διαφόρων Μηχανημάτων (15 θέσεις)

Άδεια εργασίας – Δίπλωμα Χειριστή.

Απολυτήριο Λυκείου ή ισάξιου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το δημόσιο.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Θα προτιμηθούν χειριστές μηχανημάτων Έργου 1ης ειδικότητας Α και Β ομάδας (συγκεκριμένα των υποομάδων 1.1 και 1.3) καθώς και της 2ης ειδικότητας Α και Β ομάδας (όλων των υποομάδων εκτός των 2.6 και 2.7).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην:

BONATTI – J&P ΑΒΑΞ S.r.l.

από Δευτέρα 21/11/2016 έως και Παρασκευή 25/11/2016 στα παρακάτω σημεία, όπου θα υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρείας για να δέχεται βιογραφικά (μαζί με αντίγραφο των διπλωμάτων τους – χειριστή) και αιτήσεις (έντυπα αιτήσεων θα υπάρχουν προς συμπλήρωση) από τις 10:00π.μ έως 16:00μ.μ., στο ξενοδοχείο EΡΜΙΟΝΙΟ, Κεντρική Πλατεία Νίκης, Κοζάνη.

Μπορούν επίσης να στείλουν βιογραφικό σημείωμα ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (με αναγραφή της ειδικότητας και του τηλέφωνου τους), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  το αργότερο μέχρι την Κυριακή 27/11/2016.

Όλα τα βιογραφικά και οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν εντός Δεκεμβρίου 2016 και οι προσλήψεις θα γίνουν εντός του 2016.

kozani.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published.