Η Ομοσπονδία Γούνας έδωσε το “παρών” στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Η Ομοσπονδία Γούνας έδωσε το “παρών” στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας κ. Κοσμίδης Δημήτριος και ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας  κ. Κουφογιάννης Χρήστος , παρευρέθηκαν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2016 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Β. και συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)  κ. Φέσσα Θεόδωρο ισχυροποιώντας την σχέση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας με τον Σ.Ε.Β. ώστε από κοινού να προωθούν και να επιλύουν τα προβλήματα του κλάδου της Γούνας.

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2016 πραγματοποίησαν συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τον προϊστάμενο τμήματος βιοποικιλότητας κ. Νικοκάβουρα Χαρίλαο , ενόψει της σύστασης Επιτροπής Επιστημονικής Ομάδος , η οποία θα ασχολείται με θέματα της Ελληνικής Γουνοποιίας στις Βρυξέλλες υπό την επίβλεψη του κ. Νικολάου Μάντζαρη , Περιβαλλοντικός Ακόλουθος στις Βρυξέλλες στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών υποθέσεων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας θα συμμετέχει με εκπροσώπους στην ομάδα αυτή.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.