Η Δυτική Μακεδονία η πρώτη Περιφέρεια με σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων

Η Δυτική Μακεδονία η πρώτη Περιφέρεια με σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων

Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που αποκτά σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι υπόλοιπες που έχουν προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες είναι μετρημένες στα δάκτυλα με τις περισσότερες, όπως η Αττική, να μην έχουν λάβει ακόμα τις βασικές αποφάσεις που απαιτούνται.

 

Γράφει η Τέτη Ηγουμενίδη

Η σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Κοζάνη, στο πλαίσιο του πρώτου στη χώρα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας με πρωτοβουλία και ευθύνη της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας στην οποία συμμετέχουν οι δήμοι της περιοχής) εισήλθε την προηγούμενη εβδομάδα σε πιλοτική λειτουργία. Πρόκειται για επένδυση ύψους 48 εκατ. ευρώ, που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) από την Ηλέκτωρ (θυγατρική της Ελλάκτωρ) η οποία και θα λειτουργήσει τη μονάδα για 25 χρόνια. Οι θέσεις εργασίας στην περίοδο λειτουργίας είναι 120.Η σύμβαση για το πρώτο Ολοκληρωμένο Έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων υπογράφηκε στις 10/06/2015. Όπως και τα περισσότερα έργα στη χώρα η ιστορία του ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν και συγκεκριμένα από τη στιγμή που η ΔΙΑΔΥΜΑ υπέβαλε το αίτημα για ένταξη σε ΣΔΙΤ, τον Μάρτιο του 2007.Η ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας χωροθετείται εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και θα επεξεργάζεται το σύνολο των αστικών απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέγιστη δυναμικότητα, 120.00 τόνοι ανά έτος). Το κόστος για την επεξεργασία ενός τόνου απορριμμάτων θα διαμορφωθεί σε 136 ευρώ (σημαντικό μέρος του κόστους τα πρώτα χρόνια θα χρηματοδοτείται από το δημόσιο).

Εκτός της ΜΕΑ στις νέες υποδομές περιλαμβάνονται, Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ),  Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), άλλα έργα (ζυγιστήρια, πλυντήριο, συνεργείο, αποθηκευτικοί χώροι κλπ) και 1 νέος Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Κοζάνη.

Από το σύνολο των 48 εκατ. ευρώ του κόστους του έργου τα 12,72 εκατ. ευρώ είναι δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας προήλθαν επίσης 12,72 εκ. ευρώ, από την Εθνική Τράπεζα έχει εξασφαλιστεί το κόστος του ΦΠΑ 5,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Ηλέκτωρ έχει επενδύσει ίδια κεφάλαια ύψους  16,96 εκ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορεί, αφού γίνεται η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα η οποία θα λειτουργήσει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) και έτσι θα που θα εναρμονιστεί με της Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων, εξασφαλίζοντας στους πολίτες της μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του έργου για την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση απορριμμάτων ώστε να επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι: ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που προορίζεται για υγειονομική ταφή σε ποσοστό μικρότερο από 36%, εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από ταφή σε ποσοστό άνω του 80%, ενίσχυση της ανακύκλωσης ,που εκτιμάται ότι θα φτάνει το 35%, παραγωγή χρήσιμων δευτερογενών προϊόντων, ελαχιστοποίηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Έχουν εξασφαλιστεί όλες οι μέχρι σήμερα απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την απρόσκοπτη πρόοδο του έργου και η ΜΕΑ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Ιούνιο.

Η εφαρμοσμένη τεχνολογία για το σύνολο του σχεδιασμού και των εφαρμογών του έργου ανήκει κατά 70% στις εταιρείες του ομίλου Ηλέκτωρ και Herhof (πρώην γερμανική εταιρεία που εξαγοράστηκε από την Ηλέκτωρ). Ειδικότερα, το βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται κυρίως χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες για τη βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων όπως αυτή της αερόβιας επεξεργασίας που αποτελεί πατέντα της Herhof, καθώς και στο συνδυασμό κατάλληλων τεχνολογιών μηχανικής διαλογής με in-house σχεδιασμό από την Ηλέκτωρ. Τόσο η τεχνολογία βιολογικής επεξεργασίας, όσο και αυτή της μηχανικής διαλογής είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένες στην εν λόγω ΜΕΑ, ώστε να είναι συμβατές και με πρόσθετα ειδικά ρεύματα απορριμμάτων (πχ. προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα), τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση αλλά θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και αντίστοιχα στον Περιφερειακό (ΠΕΣΔΑ) για τη Δυτική Μακεδονία.

Η εξέλιξη του έργου

Από τον Ιανουάριο 2017 το έργο έχει περάσει στην φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας και η Μονάδα παραλαμβάνει τα πρώτα απορρίμματα. Αναμένεται άμεσα η υπογραφή του πρώτου συμφωνητικού για την απορρόφηση του Κόμποστ της πρώτης περιόδου λειτουργίας και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την ΔΕΗ για χρήση του υλικού ως υλικό αποκατάστασης στα λιγνιτωρυχεία της στην περιοχή.

Από τον Φεβρουάριο το φορτίο της Μονάδας ανεβαίνει σταδιακά, ενώ εντός Απριλίου 2017 θα ξεκινήσουν οι δοκιμές της ΜΕΑ σε πλήρες φορτίο με στόχο να ολοκληρωθούν με επιτυχία και να παραδοθεί το έργο σε εμπορική λειτουργία στις 10/06/2017. Θα λειτουργήσει υπό την ευθύνη της Ηλέκτωρ για 25 χρόνια.

Στροφή της κυβέρνησης στα ΣΔΙΤ

Η εκδήλωση για την πιλοτική λειτουργία της ΜΕΑ στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 παρουσία του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλας, ο οποίος εκφράστηκε ιδιαίτερα θετικά για τα ΣΔΙΤ ανακοινώνοντας για πρώτη φορά ότι από φέτος ποσοστό 20% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα διατίθεται για την υλοποίηση έργων με τη μέθοδο αυτή αναγνωρίζοντας ότι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη μόχλευση κεφαλαίων.

Ο κ. Πιτσιόρλας χαρακτήρισε το γεγονός της ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης επένδυσης ως μια θετική είδηση, αλλά και ως παράδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα. «Τέτοια παραδείγματα δείχνουν την Ελλάδα της δημιουργίας» σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και πρόσθεσε «χρειαζόμαστε μια νέα κουλτούρα σαν χώρα για να πάμε μπροστά μια νέα κουλτούρα στο πως συνεργαζόμαστε. Έχουμε ένα έργο που είναι υποδειγματικό το οποίο ολοκληρώθηκε ένα μήνα νωρίτερα, από τα προβλεπόμενα στη σύμβαση με τον ανάδοχο και χωρίς καμιά υπέρβαση του προϋπολογισμού».

Δείτε τα videos

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzdSoFg79uW0dTZlVGpndzYwVFk

 

ΠΗΓΗ: www.ecozen.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.