Ημερίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς

Ημερίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των απορριμμάτων/ υπολειμμάτων κουζίνας/τροφών, το οποίο ξεκίνησε την εφαρμογή του στον Δήμο Καστοριάς και εφαρμόζεται πιλοτικά στην περιοχή Καλλιθέα.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και σκοπό έχει την ενημέρωση για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τα προγράμματα που εφαρμόζει ο Δήμος Καστοριάς.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας η παρουσία σας.

Πρόγραμμα

17:45-18:00: Προσέλευση

18:00-18:15: Έναρξη – Χαιρετισμοί

18:15-18:30: «Η Διαχείριση των Απορριμμάτων στη ΠΔΜ», Κατερίνα Γιαννακούλα Περιβαλλοντολόγος, Εκπρόσωπος ΔΙΑΔΥΜΑ

18:30-18:45: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ο ρόλος των πολιτών και του Δήμου», Στέργιος Γαργάλας Περιβαλλοντολόγος, Εκπρόσωπος Δήμου Καστοριάς

18:45-19:00: «Εισαγωγή στη Βιο-οικονομία: Το έργο BIOECO-RDI»,Βαλάντης Κετικίδης Χημικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΕΚΕΤΑ

19:00-19:30: Ερωτήσεις-Συζήτηση

Το πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής υπολειμμάτων κουζίνας/τροφών (οργανικά απόβλητα) εφαρμόζεται για πρώτη φορά στον Δήμο Καστοριάς και υλοποιείται στα πλαίσια του έργου LESS WASTE II “Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.