Ηλεκτρονικές Πινακίδες Σήμανσης Ορίου Ταχύτητας από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Ηλεκτρονικές Πινακίδες Σήμανσης Ορίου Ταχύτητας  από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Σε  τοποθέτηση δύο ηλεκτρονικών πινακίδων σήμανσης ορίου ταχύτητας, προέβη η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στην είσοδο, και των δύο πλευρών, της Τοπικής Κοινότητας Κολοκυνθούς.

Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, που έρχεται να υποβοηθήσει στην ασφάλεια και προστασία των πολιτών, λόγω των τροχαίων ατυχημάτων  που έχουν συμβεί.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις πρόκειται να γίνουν και για άλλες τοπικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.