Ευχαριστήριο ΔΙΕΚ Καστοριάς προς την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς

Ευχαριστήριο ΔΙΕΚ Καστοριάς προς την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Καστοριάς ευχαριστεί τη Διευθύντρια Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού κ. Σκλάβου Μαρία, την κ. Σαρβανίδου Μαρία υπάλληλων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και την κ. Γαργάλα Νίκη υπάλληλο της εταιρίας τουρισμού, για την ξενάγηση στις υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς και την  ενημέρωση που πρόσφεραν στους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ Καστοριάς της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας»  στις 23-11-2018.

Θεωρούμε ότι η μεταφορά εμπειρίας των εργαζόμενων  και η  σύνδεση με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας,  συνιστούν σπουδαία εφόδια για τους καταρτιζόμενους του Δ.Ι.Ε.Κ. Καστοριάς.

Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Καστοριάς

                                                                               Τζιώτζης Απόστολος

Leave a Reply

Your email address will not be published.