Ερώτηση της Μ. Αντωνίου για τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες και την υποβάθμιση των ολοήμερων Σχολείων

Ερώτηση της Μ. Αντωνίου για τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες και την υποβάθμιση των ολοήμερων Σχολείων

Για υποβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου καθώς και για τις δυσλειτουργίες των Ολοήμερων Προγραμμάτων και των Τμημάτων Πρόωρης Υποδοχής που παρατηρούνται σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία κάνουν λόγο σε Ερώτηση 13 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των οποίων και η Μαρία Αντωνίου που συνυπέγραψε την συγκεκριμένη Ερώτηση.

“Έχει γίνει πλέον προφανές σε όλους ότι, το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, που θεσπίστηκαν για να «απαντήσουν» στις ανάγκες της κοινωνίας και των εργαζόμενων γονέων, έχασαν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, καθώς πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εργαζόμενων γονέων, ενώ σχεδιάστηκαν με μοναδικό γνώμονα την εξοικονόμηση διδακτικών ωρών και αριθμού εκπαιδευτικών”, αναφέρουν στην Ερώτηση οι 13 Βουλευτές και ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό εάν προτίθεται να βελτιώσει τον κοινωνικό χαρακτήρα του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και του ολοήμερου Δημοτικού σχολείου για να καταστεί ο θεσμός πιο ευνοϊκός για τον κόσμο της εργασίας αλλά και να λυθούνι επιμέρους θέματα, όπως αυτό που αφορά γονείς οι οποίοι θα πρέπει να παραδώσουν παιδιά τους που φοιτούν σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό και δεν συμπίπτει ο χρόνος παράδοσης;

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Υποβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου και Δυσλειτουργίες των Ολοήμερων Προγραμμάτων και των Τμημάτων Πρόωρης Υποδοχής σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Έχει γίνει πλέον προφανές σε όλους ότι, το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, που θεσπίστηκαν για να «απαντήσουν» στις ανάγκες της κοινωνίας και των εργαζόμενων γονέων, έχασαν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, καθώς πλέον δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εργαζόμενων γονέων, ενώ σχεδιάστηκαν με μοναδικό γνώμονα την εξοικονόμηση διδακτικών ωρών και αριθμού εκπαιδευτικών.

Ως γνωστόν, εκτός από την υποβάθμιση του θεσμού των Ολοημέρων Σχολείων με δραστική μείωση του ωραρίου τους και περιορισμό των διδασκομένων γνωστικών αντικειμένων, με υπουργικές αποφάσεις θεσπίσθηκε από φέτος ως ώρα υποδοχής των νηπίων: 08.20-08.30 και ώρα υποδοχής μαθητών/τριών στο Δημοτικό Σχολείο: 08.00-08.10. Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής νηπίων και μαθητών στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, μόνον, όμως, όταν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι για τα νήπια «Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή, αν υπάρχουν αιτήσεις γονέων από 07.45-08.30, μόνο για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13.00-16.00)», ενώ ως ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι «τα 5 νήπια/προνήπια». Για δε τους μαθητές Δημοτικού «συγκροτείται τμήμα πρόωρης υποδοχής μαθητών (07.00-08.00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη», με δικαίωμα συμμετοχής των μαθητών που είναι «εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς». Εδώ ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι «οι 7 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω».

Οι ρυθμίσεις αυτές, με την έναρξη της εφαρμογής τους, αποδείχθηκε ότι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς.
Κατ’ αρχάς υπάρχει σοβαρό ζήτημα λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί στις εγγραφές των τμημάτων πρόωρης υποδοχής, αφού δυνατότητα δίδεται μόνον στους μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται απαραιτήτως και οι δύο γονείς. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα, ενώ είναι αρκετοί οι γονείς, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο υποχρεωτικό βασικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, αλλά ζητούν τα παιδιά τους να εγγραφούν στο τμήμα πρόωρης υποδοχής ώστε να εξυπηρετηθούν στην εργασία τους.
Πρόβλημα προκύπτει και με την ασυμβατότητα των ωρών προσέλευσης μεταξύ Νηπιαγωγείου (8:20-8:30) και Δημοτικού σχολείου (8:00-8:10). Εξ αιτίας της διαφοράς των ωραρίων μεταξύ των δύο σχολείων, οι γονείς που έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν στο βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, πρέπει να παραδώσουν πρώτα τα παιδιά στο Δημοτικό σχολείο, να περιμένουν τουλάχιστον 10-15 λεπτά και στη συνέχεια να παραδώσουν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, γεγονός που ταλαιπωρεί όχι μόνον τους ίδιους αλλά και τα παιδιά τους, ιδιαίτερα εάν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες. Εξυπακούεται ότι επιτακτική είναι η ανάγκη ρύθμισης της πρωινής υποδοχής των παιδιών και στις περιπτώσεις συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων με Δημοτικά σχολεία.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι με τη θέσπιση του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Ε.Τ.Ο.Ν.), καθώς και του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Ε.Τ.Ο.Δ.Σ.) με τους περιορισμούς που θέτουν οι προαναφερόμενες Υ.Α. ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου αποδομείται και πλήττει πρωτίστως τα λαϊκά στρώματα, καθώς σε αυτό δεν φοιτούν παιδιά εύπορων οικογενειών, αλλά τα παιδιά οικογενειών του καθημερινού μόχθου και της εργασιακής ανασφάλειας.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουν προβεί σε μια πρώτη αποτίμηση της πορείας λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Ε.Τ.Ο.Ν.), καθώς και του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Ε.Τ.Ο.Δ.Σ. με βάση ερωτηματολόγιο προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και με ποιες διαδικασίες έχουν σχεδιάσει να αξιολογήσουν το όλο εγχείρημα;
2. Πόσα Τμήματα Πρωινής Υποδοχής και πόσα Τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος και με πόσο αριθμό νηπίων λειτουργούσαν στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία το προηγούμενο σχολικό έτος 2015-16 και πόσα τμήματα πρόωρης υποδοχής, πόσα τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος και με πόσο αριθμό νηπίων λειτουργούν στο Ε.Τ.Ο.Ν. το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017;
3. Πόσα Τμήματα Πρωινής Υποδοχής και πόσα Τμήματα Ολοήμερου προγράμματος και με πόσο αριθμό μαθητών λειτουργούσαν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΕΑΕΠ και Κλασικού Ολοήμερου Προγράμματος) το προηγούμενο σχολικό έτος 2015-16 και πόσα τμήματα πρόωρης υποδοχής, πόσα τμήματα ολοήμερου προγράμματος και με πόσο αριθμό μαθητών λειτουργούν στα Ε.Τ.Ο.Δ.Σ. το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017;
4. Προτίθεσθε να αναλάβετε πρωτοβουλίες για να άρετε τις αστοχίες και τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργήσει οι προαναφερόμενες Υπουργικές Αποφάσεις;
5. Προτίθεσθε να βελτιώσετε τον κοινωνικό χαρακτήρα του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και του ολοήμερου Δημοτικού σχολείου για να καταστεί ο θεσμός πιο ευνοϊκός για τον κόσμο της εργασίας αλλά και να λυθούν επιμέρους θέματα, όπως αυτό που αφορά γονείς οι οποίοι θα πρέπει να παραδώσουν παιδιά τους που φοιτούν σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό και δεν συμπίπτει ο χρόνος παράδοσης;

Leave a Reply

Your email address will not be published.