Εργατικό Κέντρο Καστοριάς: Ημερίδα

Εργατικό Κέντρο Καστοριάς: Ημερίδα

«Το ισχύον καθεστώς στις εργασιακές σχέσεις και στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα»

18:00 – 18:30 Προσέλευση – Εγγραφές
18:30 – 18:45 Χαιρετισμός – Εισήγηση:

Προϋποθέσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης της οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης στην Δυτική Ελλάδα

 

Σταυρούλα Παναγοπούλου – Νικολάου

Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας

Πρόεδρος Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

18:45 – 19:00 Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων
19:00 – 19:45 Η τρέχουσα κατάσταση & οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας

 

Γεώργιος Αργείτης

Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Αν. Καθηγητής Μακροοικονομικής & Πολιτικής, ΕΚΠΑ

19:45 – 20:00 Υπηρεσίες Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων σε θέματα που αφορούν στα πεδία των Εργασιακών Σχέσεων, της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης

 

Φίλιππος Πουλαστίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

20:50 –21:20 Τοποθετήσεις – Συζήτηση
21:20 – 21:30 Συμπεράσματα – Λήξη εκδήλωσης

 (ΘΕΜΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18:00 – 18:30 Προσέλευση – Εγγραφές
18:30 – 18:45 Χαιρετισμός – Εισήγηση:

 

Μαλέας Γεώργιος – Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Καστοριάς

18:45 – 19:00 Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων
19:00 – 19:45 Εισήγηση Βέργου Σοφίας-Άννας, Υπεύθυνης της νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με τίτλο:

“Η διαμόρφωση του νέου τοπίου στις εργασιακές σχέσεις”

19:45 – 20:00 Εισήγηση Τσώνου Βασιλικής, Νομικής συνεργάτη – μέλους της ομάδας νομικών του έργου με τίτλο:

“Το ισχύον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό πλαίσιο”

20:50 –21:20 Τοποθετήσεις – Συζήτηση
21:20 – 21:30 Συμπεράσματα – Λήξη εκδήλωσης

 

Η εκδήλωση  οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων»

Leave a Reply

Your email address will not be published.