Επισκευή και συντήρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων

Επισκευή και συντήρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων

Έγινε η διαδικασία Δημοπρασίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων Ν. Καστοριάς και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων», προϋπολογισμού 270.000,00 €.

Συμμετείχαν 18 ενδιαφερόμενοι και προσδιορίσθηκε ο ανάδοχος

Leave a Reply

Your email address will not be published.