Επαναλειτουργούν οι κτηνοτροφικές ποτίστρες στην Ιεροπηγή

Επαναλειτουργούν οι κτηνοτροφικές ποτίστρες στην Ιεροπηγή

Έπειτα από διάστημα 10 περίπου χρόνων επαναλειτουργούν οι κτηνοτροφικές ποτίστρες στην Ιεροπηγή, οι οποίες λόγω κατεστραμμένου δικτύου των καλωδιακών σωληνώσεων δεν μπορούσαν να τροφοδοτηθούν με νερό.

Με συντονισμένες ενέργειες και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, αλλά και του Προέδρου της Κοινότητας Ιεροπηγής, δόθηκε στο πρόβλημα άμεση λύση, με ένα μικρό αλλά μεγάλης σημασίας έργο, που διευκολύνει κι ενισχύει τον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής.

Leave a Reply

Your email address will not be published.