Εξακολουθούν να Ισχύουν οι Περιορισμοί στη Χρήση του Νερού του Δισπηλιού

Εξακολουθούν να Ισχύουν οι Περιορισμοί στη Χρήση του Νερού του Δισπηλιού

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι,

παρά την αντικατάσταση των πηγών υδροδότησης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Δισπηλιού και την κυκλοφορία στο δίκτυο νερού των πηγών Μανιάκων και του υφιστάμενου αγωγού Καστοριάς,

εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί στη χρήση του νερού του δικτύου, όπως είχαν επιβληθεί

μέχρι την πιστοποίηση της καταλληλότητας του και την άρση αυτών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καστοριάς,  τηλέφωνα επικοινωνίας 2467350262, 2467350213

Leave a Reply

Your email address will not be published.