ΕΝ.ΔΗΜΟ.: Οι εισηγήσεις των θεμάτων του 25ου Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΝ.ΔΗΜΟ.: Οι εισηγήσεις των θεμάτων του 25ου Δημοτικού Συμβουλίου

Οι εισηγήσεις των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύονται σε μορφή ηλεκτρονικής διαβούλευσης, με σκοπό την συμμετοχή του δημότη στις αποφάσεις και την πληρέστερη ενημέρωσή του.
Μπορείτε να μας αποστέλλετε τις παρατηρήσεις σας στο endimo.kastoria@gmail.com ή να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας από τις φόρμες επικοινωνίας στη πλευρική στήλη του blog των ΕΝ.ΔΗΜΟ.

https://dimotiki-kinisi.blogspot.gr/2016/11/25-18112016.html

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων θεσμών εορταστικού Δωδεκαημέρου 2016-2017 και έγκριση δαπανών αυτών.

(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

Επιλογή Ορκωτού Λογιστή για ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, οικ. έτους 2016.

(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Επικοινωνιακού Προγράμματος Δήμου Καστοριάς.

(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους ΚΑΠ 2016 (ποσού 145.950,74 €) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών κτιρίων και αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων».

(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

Leave a Reply

Your email address will not be published.