Ενημερωτικό σημείωμα προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και τους Δημότες ενόψει M. Εβδομάδας

Ενημερωτικό σημείωμα προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και τους Δημότες ενόψει M. Εβδομάδας

Για να διατηρήσουμε το δήμο μας καθαρό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η ενεργή συμμέτοχη του κάθε δημότη ξεχωριστά, με την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι δημότες να μεριμνούν για:

  1. Την τοποθέτηση των χάρτινων συσκευασιών εντός του κάδου ανακύκλωσης.(σπασμένες και δεμένες).
  2. Την τοποθέτηση των απορριμμάτων εντός των κάδων.
  3. Την τοποθέτηση των μπουκαλιών εντός των ειδικών καμπανών και όχι απ΄έξω.
  4. Τα ανακυκλώσιμα υλικά να τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αίτημα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου. (τηλ. επικοινωνίας 2467081318 και 2467025117).

Είμαστε βέβαιοι για τη συνεργασία όλων σας, στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας του Δήμου μας.

 

 

Με εκτίμηση

Λίτσκας Διονύσιος

 

Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Leave a Reply

Your email address will not be published.