ΕΛΜΕ Καστοριάς: Σχετικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΕΛΜΕ Καστοριάς: Σχετικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά την αποστολή των οδηγιών προς Δ/ντές και Εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης για την ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι προφανές ότι:

  • Το υπουργείο παιδείας έχει πλήρη άγνοια της σχολικής πραγματικότητας.
  • Σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται η προστασία προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών.

          Η ζωντανή μετάδοση του μαθήματος από τη σχολική τάξη θέτει σε κίνδυνο τις ψυχές και την αξιοπρέπεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Η τηλεκπαίδευση προσβάλλει βάναυσα τα εργασιακά μας δικαιώματα, αφού θεωρείται δεδομένο ότι θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε εκπαιδευτικούς στο μέλλον, ενώ επίσης θα χρησιμοποιηθεί και ως μέσο ελέγχου και επιτήρησης στην επερχόμενη αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικού. Τέλος, και πιο επικίνδυνο, είναι ότι οι μαθητές μεγαλώνοντας θα θεωρούν φυσιολογική την παρουσία της κάμερας στην καθημερινότητα τους (σχολείο, εργασία, σπίτι)  και την συνεχή εποπτεία του “μεγάλου αδελφού”.

          Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει την απαράδεκτη τροπολογία για την “Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση” και να αποσύρει το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο για την παιδεία.

 

          Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς καλεί την υπουργό κ. Ν. Κεραμέως ως ελάχιστη πράξη ευθιξίας να δηλώσει την παραίτηση της από τον υπουργικό θώκο.

          Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς καλεί όλους τους συλλόγους διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις μη εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για την “Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση”. Σας αποστέλλουμε ενδεικτικά σχέδια πρακτικού (δύο) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

          Η Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς καλεί όλους του γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας να μην συναινέσουν στη ζωντανή μετάδοση μαθήματος από την σχολική τάξη του παιδιού τους.

 

Δεν υπάρχει λόγος που μπορείς να επικαλεστείς

για να θέσεις σε κίνδυνο τις ψυχές των παιδιών μας.

        

Leave a Reply

Your email address will not be published.