Δ. Ε. Υ. Α. Καστοριάς: Έργα στην Κοινότητα Πενταβρύσου και Καλοχωρίου

Δ. Ε. Υ. Α. Καστοριάς: Έργα στην Κοινότητα Πενταβρύσου και Καλοχωρίου

Μετά από αίτημα της Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου και της Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου, η Δ. Ε. Υ. Α. Καστοριάς προχώρησε στην κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών ομβρίων υδάτων, επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα των συγκεκριμένων περιοχών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.