ΔΕΥΑ Καστοριάς: Ολοκλήρωση της κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Μεσοποταμία

ΔΕΥΑ Καστοριάς: Ολοκλήρωση της κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων στη Μεσοποταμία

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Μεσοποταμίας, σε σημεία όπου δεν υπήρχε με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα και να προκαλούνται ζημιές σε κατοικίες του οικισμού. Το έργο περιελάμβανε την τοποθέτηση αγωγού κατάλληλης διατομής, μήκους 250 μέτρων, καθώς και φρεάτια υδροσυλλογής και σχάρες ομβρίων βαρέως τύπου. Το έργο ήρθε να απαντήσει σε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής της Μεσοποταμίας!

Leave a Reply

Your email address will not be published.