Δήμος Καστοριάς: Χρηματοδότηση 503.500€

Δήμος Καστοριάς: Χρηματοδότηση 503.500€

Ο Δήμος Καστοριάς εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό του 1.007.000,00€ και ήδη εγκρίθηκε η πρώτη εντολή χρηματοδότησης του προγράμματος προς τον Δήμο μας, ύψους 503.500,00€.

Leave a Reply

Your email address will not be published.