Δήμος Καστοριάς: Πρόσληψη 96 επιτυχόντων του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας

Δήμος Καστοριάς: Πρόσληψη 96 επιτυχόντων του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας

Με την τοποθέτηση των υπολοίπων 76 ωφελούμενων, ολοκληρώθηκε η πρόσληψη των συνολικά 96 επιτυχόντων του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Καστοριάς σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι, ανάλογα με την ειδικότητα τους, έχουν ενταχθεί σε υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς και των νομικών προσώπων του.

Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που αποσκοπεί:

– στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

– στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

– στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

– στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.