Δήμος Καστοριάς: Πρόσληψη 20 ατόμων στην καθαριότητα

Δήμος Καστοριάς: Πρόσληψη 20 ατόμων στην καθαριότητα

Ξεκίνησε η αρχική εφαρμογή του προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Καστοριάς σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ,  με την πρόσληψη 20 ατόμων στο τομέα της καθαριότητας.

Σταδιακά θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη των υπολοίπων 76 ωφελούμενων, που θα εργασθούν στις υπηρεσίες του Δήμου μας για 8 μήνες.

Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που αποσκοπεί:

– στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

– στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

– στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

– στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.