Δήμος Καστοριάς: Δύο θέσεις εργασίας εργασίας για 8μηνες συμβάσεις

Δήμος Καστοριάς: Δύο θέσεις εργασίας εργασίας για 8μηνες συμβάσεις

Ανακοίνωση σχετική με την πρόσληψη δύο (2) ατόμων Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, οκτάμηνης (8) σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Καστοριά   25/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ν. Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”

Πληρ.: Σινάνη Μαρία

Τηλ. 2467027777

Φάξ.2467027927                 

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 σχετική με τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανακοίνωσης  ΣΟΧ 1/2016 του Νομικού Προσώπου: «ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 

Σας ενημερώνουμε ότι  από σήμερα 25 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη , οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, καθώς επίσης και οι πίνακες των απορριπτέων, που αφορούν την προκήρυξη για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών της κατηγορίας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων  , της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2016, αριθμ. πρωτ. 1483/28-09-2016 , του Νομικού Προσώπου:     «ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» έχουν αναρτηθεί: 

  • Στην εξώθυρα του ΔΗΝΑΚ ( Έδρα του Νομικού Προσώπου).
  • Στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου, στα γραφεία διοίκησης , 1οςόροφος, επί της Λεωφόρου Κύκνων 1( κτίριο ΔΗΝΑΚ).
  • Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καστοριάς.

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστικήπροθεσμία δέκα (10) , που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης τους.                                               

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ   ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

                                                                      ΜΥΛΩΝΑΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.