Δήμος Καστοριάς: Αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών

Δήμος Καστοριάς: Αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών

Ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Καστοριάς κ. Αγγελή Ανέστη, συνήλθε στις 9-5-2018, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου κ. Δάγγα Παναγιώτη το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Καστοριάς, με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Παρόντες  στη συνεδρίαση ήταν τα μέλη του ΣΤΟ Δήμου Καστοριάς που αποτελείται από τους εκπροσώπους της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, της Αστυνομικής Δ/νσης Καστοριά, της Δ/νσης Δασών Καστοριάς, του Στρατού, της ΔΕΥΑΚ, του Α΄ Κυνηγητικού Συλλόγου,  καθώς και  αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου μας.

Ο Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ. Δάγγας Παναγιώτης, αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου Καστοριάς για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωματερών, πρόσληψη δεκαοκτώ ατόμων για πυροπροστασία, καθαρισμός  κ.α.).

Στη συνέχεια, έγινε διαλογική συζήτηση, εντοπίστηκαν προβλήματα και ελλείψεις, ανατέθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για επίλυση αυτών και ελήφθησαν αποφάσεις, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον τομέα ευθύνη τους, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π., τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Από όλους τους συμμετέχοντες επισημάνθηκε η αναγκαιότητα λειτουργίας του Σ.Τ.Ο., καθώς μέσω αυτού εξασφαλίζεται η έγκαιρη συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από κάθε είδους καταστροφή με  στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Καστοριάς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.