Δήμος Καστοριάς: Ανακοίνωση για την προθεσμία δήλωσης τετραγωνικών ακινήτων

Δήμος Καστοριάς: Ανακοίνωση για την προθεσμία δήλωσης τετραγωνικών ακινήτων

Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τον κορονοϊό, δόθηκε παράταση στην προθεσμία δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων από πολίτες.
Η παράταση δίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020

Οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις με τους εξής τρόπους:
α) Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr/

β) Στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, προσκομίζοντας για την ορθή δήλωση των στοιχείων

Leave a Reply

Your email address will not be published.