Δήμος Καστοριάς: Ανέγερση Κέντρου Πολιτισμού

Δήμος Καστοριάς: Ανέγερση Κέντρου Πολιτισμού

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.

Μετά την ομόφωνη και ομόθυμη απόφαση αριθ. 373/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανέγερση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δήμου Καστοριάς εκπληρώνεται το αίτημα και το όνειρο των πολιτών της Καστοριάς.

Γεγονός που επισφραγίσθηκε με την έγκριση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας διά της αριθ. πρωτ. 95050/5/7/2019 απόφασής του.

Σημειώνουμε ότι έστω και μετά την παρέλευσή εικοσαετίας, ο σκοπός του Κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου, μετά από προσπάθειες αυτής της Δημοτικής Αρχής και με Δικαστικές και Διοικητικές αποφάσεις, μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί.

Μαζί με όλα τα άλλα έργα όπως (Ύδρευση πρ/σμού 12.000.000 ευρώ, Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πρ/σμού 15.000.000 ευρώ, Αποχετευτικό Κορησού πρ/σμού 2.500.000 ευρώ, πρόγραμμα Φιλόδημος-interreg, έργα του ΤΑΠ, παραχώρηση οικοπέδου και αρχή της Ανέγερσης Αστυνομικού Μεγάρου κ.λ.π) αποτελούν υψηλή παρακαταθήκη προς όφελος των δημοτών.

Υπάρχουν πλέον όλα τα δεδομένα. (νομιμότητα, εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, για την υλοποίηση των ως άνω). Ξεπεράσθηκαν οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και σκοπιμότητες, που αποτελούσαν το δύσκολο και χρονοβόρο παράγοντα και αναμένεται πλέον, η υλοποίηση τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.