Δήμος Άργους Ορεστικού: Διαμόρφωση πεζοδρομίων Κοινότητας Μηλίτσα

Δήμος Άργους Ορεστικού: Διαμόρφωση πεζοδρομίων Κοινότητας Μηλίτσα

Ολοκληρώνεται η 2η φάση διαμόρφωσης πεζοδρομίων και ειδικότερα επιστρώσεων αυτών στην Κοινότητα Μηλίτσας. Πρόκειται για εργασίες που έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2018, μετά από δύο συνοπτικούς διαγωνισμούς έργων:

Α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2018», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ και

Β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2019», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

Σύντομα αναμένεται να διενεργηθεί και τρίτος διαγωνισμός για την 3η και τελευταία φάση των εργασιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.