Δήλωση του Θεοφύλακτου Ζυμπίδη

Δήλωση του Θεοφύλακτου Ζυμπίδη

Άμεση ενεργοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για στήριξη συλλόγων,σωματείων και φορέων

Στόχος μας η ενίσχυση τους μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που βρίσκονται σε πολλά ανεκμετάλλευτα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Άμεση καθημερινή υποστήριξη και συνεργασία για την δημιουργία νέων υποδομών αλλά και χρηματοδοτούμενων δράσεων με μεγάλο οικονομικό όφελος.
Τα πολλαπλά ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να φτάσουν σε κάθε σύλλογο και σωματείο άμεσα και χωρίς διαμεσολαβητές.

Leave a Reply

Your email address will not be published.