Α. Αγγελής για την διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ Μεσοποταμίας

Α. Αγγελής για την διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ Μεσοποταμίας

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Πληροφορηθήκαμε ότι η Διοίκηση των ΕΛΤΑ προτίθεται να διακόψει την λειτουργία των Καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Τ.Κ. Μεσοποταμίας πρώην έδρα Δήμου Μεσοποταμίας μια Ακριτική Κωμόπολη με μεγάλο νεανικό πληθυσμό και δραστηριότητες σε πολλούς παραγωγικούς τομείς, όπως στον τουριστικό, εμπορικό και αγροτικό τομέα.
Επειδή υπάρχει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα υπάρχει αναγκαιότητα λειτουργίας των γραφείων αυτών
που αποτελούν ζωντανά κύτταρα της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, παρακαλούμε θερμά για την θετική επανεξέταση της
μόνιμης λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων ΕΛΤΑ.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Καστοριάς
Ανέστης Αγγελής

Leave a Reply

Your email address will not be published.