Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα φορολοταρία – Το απόγευμα κληρώνει για τις συναλλαγές Οκτωβρίου

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα φορολοταρία – Το απόγευμα κληρώνει για τις συναλλαγές Οκτωβρίου

Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) την κλήρωση της φορολοταρίας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν από τους φορολογούμενους τον Οκτώβριο.

Η φορολοταρία αποδείξεων θα αναδείξει 1.000 τυχερούς που θα λάβουν από 1.000 ευρώ έκαστος.

Υπενθυμίζεται ότι τις δημόσιες κληρώσεις της ΑΑΔΕ έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε από τις δημόσιες κληρώσεις του προγράμματος, οι φορολογούμενοι πρέπει απλώς να έχουν πραγματοποιήσει (και να έχει εκκαθαριστεί) έστω και μία συναλλαγή με τη χρήση κάρτας ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο, κατά τον προηγούμενο μήνα ή άλλη χρονική περίοδο στην οποία αφορά η κλήρωση.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκκαθαρισμένων συναλλαγών του εκάστοτε προηγούμενου μήνα, που αποστέλλονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του εκάστοτε επόμενου μήνα και τα μετατρέπει σε λαχνούς.

Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των συναλλαγών του μήνα στον οποίο αφορά η κλήρωση, ως εξής:

Για συνολικό άθροισμα μέχρι 100 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε 1 ευρώ. Για τα επόμενα 400 ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από 101 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε 2 ευρώ. Για τα επόμενα 500 ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από 501 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε 3 ευρώ. Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από 1 .001 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε 4 ευρώ. Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, αυτή γίνεται στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο.

Οι λαχνοί που έχουν συγκεντρώσει οι φορολογούμενοι θα αναρτηθούν στο Taxisnet σήμερα.

Πηγή: reader.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.