Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Καστοριάς

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Καστοριάς

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟTΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 16838 ΦΕΚ: 783/Β΄/10-03-2020 ανακοινώνεται η αναστολή λειτουργίας των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΜΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.