Ανακοίνωση του Δήμου Καστοριάς για την ποιότητα του νερού

Ανακοίνωση του Δήμου Καστοριάς για την ποιότητα του νερού

Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καστοριάς αποτελούν απάντηση σε υποκειμενικές απόψεις από όπου και εάν εκφράζονται αυτές.

Η ποιότητα του ύδατος πληροί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.