Ανακοίνωση Δήμου Καστοριάς για την απόρριψη ογκωδών υλικών και την καθαριότητα του δήμου

Ανακοίνωση Δήμου Καστοριάς για την απόρριψη ογκωδών υλικών και την καθαριότητα του δήμου

Αγαπητοί συνδημότες,

Η καθαριότητα του Δήμου μας, είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας.

Ο Δήμος Καστοριάς, ενημερώνει τους δημότες και τους κατοίκους, ότι, τα προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες δηλαδή μπάζα, χώματα, αδρανή υλικά, (κουφώματα, γυψοσανίδες, πλακάκια, τούβλα, κεραμίδια)  θεωρούνται ειδικά απορρίμματα και μεταφέρονται αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε χώρους ειδικά αδειοδοτημένους για την προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την  νομοθεσία.

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη αχρήστων υλικών (αδρανή υλικά, μπάζα, στερεά απόβλητα, ) σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους όπως οικόπεδα, ακάλυπτοι χώροι, ρέματα, άλση, δάση κλπ.

Η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον και τιμωρείται με πρόστιμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν, για θέματα καθαριότητας,  από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς στα τηλ. 2467081318 και 2467025117.

 

Λίτσκας    Διονύσιος

Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.