Αναγγελία για ζημιές από χαλάζι σε περιοχές του Δήμου Καστοριάς

Αναγγελία για ζημιές από χαλάζι σε περιοχές του Δήμου Καστοριάς

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 21/05/2018 στις Τ.Κ. Χιλιοδένδρου, Αυγής, Πενταβρύσου και Ομορφοκκλησιάς για τις οποίες έχουν αναφερθεί ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι, σιτηρά, αρωματικά φυτά, μηδική και φασόλια. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α.:

Γραφείο Μεσοποταμίας (Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η   04/06/2018

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2018 ή 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.