Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς

Περατώθηκε η διαδικασία Δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων θέρμανσης και φωτισμού 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς», προϋπολογισμού 82.500,00 € και προσδιορίσθηκε ο ανάδοχος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.