Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς “Θωμάς Μανδακάσης”: έπαινο ευεργεσίας του καστοριανού Κωνσταντίνου Λιάνου

Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς “Θωμάς Μανδακάσης”: έπαινο ευεργεσίας του καστοριανού Κωνσταντίνου Λιάνου

Σήμερα το Μανδακάσειο Ιστορικό Αρχείο της Ακαδημίας Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς “Θωμάς Μανδακάσης” εμπλουτίστηκε με ένα ακόμα σπάνιο και σημαντικό για την τοπική ιστορία της Καστοριάς τεκμήριο, το οποίο αν και έλκει την ύπαρξή του από το μακρινό παρελθόν ξυπνά αναμνήσεις για την φιλοπατρία των παλαιών καστοριανών και της συνεισφοράς τους για σημαντικά έργα υποδομής στη πόλη της Καστοριάς τη περίοδο του Μεσοπολέμου αλλά και προγενέστερα. Το κειμήλιο το οποίο με περισσή φροντίδα ψηφιοποιήθηκε και απακαταστάθηκε γραφικά, αφορά έναν έπαινο ευεργεσίας του καστοριανού γουνέμπορου Κωνσταντίνου Λιάνου, ο οποίος δώρησε ένα σημαντικό ποσό για το έργο της υδροδότησης της Καστοριάς, το οποίο έλαβε χώρα την περίοδο 1926-1929 και αποτέλεσε κομβικής σημασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του αστικού κέντρου εκσυγχρονίζοντας ουσιαστικά τις υποδομές παροχής πόσιμου νερού. Η καστοριανή οικογένεια Λιάνου, υπήρξε παραδοσιακά μια οικογένεια δωρητών της πόλης με σημαντικό έργο, άλλωστε και από τον γραφιστικό-αισθητικό σχεδιασμό του επαίνου “Η Καστοριά Ευγνωμονούσα…” λέει πολλά για την βαρύτητα και σημαντικότητα επιβράβευσης αυτής της χειρονομίας. Ως διευθυντής του Μανδακάσειου Ιστορικού Αρχείου, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια τον συμπολίτη μας κ. Σωκράτη Λιάνο, Δημοτικό Σύμβουλο-Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Καστοριάς αλλά και ρέκτη της τοπικής μας ιστορίας, ο οποίος μας εμπιστεύθηκε το αξιόλογο αυτό κειμήλιο της οικογένειάς του για να το καταγράψουμε

Ιωάννης-Κωνσταντίνος Μ. Τσακιρίδης
Πρόεδρος της Ακαδημίας Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς “Θωμάς Μανδακάσης”
https://www.youtube.com/watch?v=VuoYVL7H2HU

Leave a Reply

Your email address will not be published.