Ίδρυση επιχείρησης με ένα κλικ από την ερχόμενη εβδομάδα

Ίδρυση επιχείρησης με ένα κλικ από την ερχόμενη εβδομάδα

Mέσα σε ένα τέταρτο της ώρας θα μπορεί από την ερχόμενη εβδομάδα να δημιουργήσει μία μονοπρόσωπη εταιρεία ΙΚΕ οποιοσδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης, μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Η χρήση της υπηρεσίας, η οποία μειώνει στο ελάχιστο τον απαιτούμενο χρόνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης, θα έχει 70% χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται σήμερα ενώ τον πρώτο χρόνο είναι δωρεάν.

Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή φιλοδοξεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018 αρχικά για τη σύσταση μονοπρόσωπης ΙΚΕ ενώ μέχρι το τέλος του έτους στόχος είναι να λειτουργεί η πλατφόρμα για όλες τις προσωπικές εταιρείες. Ακολούθως, στόχος είναι το πρώτο εξάμηνο του 2019 να λειτουργεί η πλατφόρμα για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΕΠΕ και ΑΕ).

Η χρήση της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα εύκολη και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία σύστασης, με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτείται κανένα έγγραφο. Μάλιστα στις δυνατότητες του συστήματος περιλαμβάνεται και η διατήρηση των στοιχείων που καταχωρούνται, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, για ένα τρίμηνο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες από την πλευρά των ιδρυτών της εταιρείας, ενώ αν αυτές δεν γίνουν μέσα στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τότε τα στοιχεία θα διαγράφονται αυτόματα. Η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο και αποσκοπεί στην ταχύτερη και ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης των επιχειρήσεων, είτε ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται στην Ελλάδα είτε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τόνισε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο ΓΓΕ Δημήτρης Αυλωνίτης, η e-ΥΜΣ βοηθά στο να καταστήσει φιλικότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, ενώ είναι η πλέον εξελιγμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα σε σχέση και με άλλων χωρών της ΕΕ.

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, η είσοδος θα γίνεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, θα αυθεντικοποιείται κάποιος ως εκπρόσωπος από την επιχείρηση και θα συμπληρώνει όλα τα στοιχεία ηλεκτρονικά και το σύστημα θα δημιουργεί την ίδια ώρα ηλεκτρονικό φάκελο για την εταιρεία, ενώ θα διαβιβάζει όλα τα ηλεκτρονικά τα στοιχεία της νέας επιχείρησης στον ΕΦΚΑ και στο TAXIS  ώστε να χορηγείται ΑΦΜ και εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Κοινή υπουργική Απόφαση τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας  “Υπηρεσίας Μιας Στάσης” από τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να συστήσει εταιρεία θα προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της.

Οι  επιλογές που δίδονται αφορούν:

– Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής σε οποιαδήποτε από τις  Υπηρεσίες Μιας Στάσης

-Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και  των ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από τον Συμβολαιογράφο  Υπηρεσίας Μιας Στάσης , ενώ η σύσταση των Προσωπικών Εταιρειών και των IKE μπορεί να γίνει είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο της Υπηρεσίας .

-Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον Συμβολαιογράφο  Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Τέλος αναφορικά με το κόστος σύστασης εταιρείας  αυτό θα περιλαμβάνει το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4441/2016 και τοτέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο αφορά μόνο την σύσταση Α.Ε. και το ύψος της ορίζεται στο 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

 

Πηγή: insider.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.