Έργα που δημοπρατούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Έργα που δημοπρατούνται  από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Γίνεται γνωστό ότι το παρόν χρονικό διάστημα βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης τα παρακάτω έργα:

  • «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη», προϋπολογισμού 000.000
  • «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018», προϋπολογισμού 000
  • «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι – Πεύκος)», προϋπολογισμού 000
  • «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 000
  • «Αντιπλημμυρική προστασία & διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου», προϋπολογισμού 000
  • «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 000
  • «Καθαρισμός-Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα», προϋπολογισμού 000
  • «Καθαρισμός ρέματος Γκιόλε», προϋπολογισμού 000
  • Επίσης, εγκρίνεται η εξόφληση Αμοιβής Εκπόνησης της μελέτης Β’ φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού, προϋπολογισμού 400

Leave a Reply

Your email address will not be published.