Έργα αγροτικής οδοποιίας 240.000 ευρώ δημοπρατούνται τον επόμενο μήνα από το Δήμο Καστοριάς

Έργα αγροτικής οδοποιίας 240.000 ευρώ δημοπρατούνται τον επόμενο μήνα από το Δήμο Καστοριάς

Πρόκειται για πιστώσεις που εξασφάλισε ο Δήμος Καστοριάς από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του αγροτικού κόσμου αλλά και να στηρίξει τους πολίτες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν τις Κοινότητες Κορησού και Σταυροποτάμου, με εργασίες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης αγροτικών δρόμων οι οποίες θα επιλύσουν χρόνια προβλήματα στις συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές ενώ παράλληλα υπάρχει σχεδιασμός για εντάξεις αντίστοιχων έργων και σε άλλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δαπανηθεί τα τελευταία χρόνια για τέτοιο σκοπό, ενώ πάγιος στόχος του Δήμου Καστοριάς είναι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Leave a Reply

Your email address will not be published.