Ένταξη του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» στην Ψηφιακή Συμμαχία

Ένταξη του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» στην Ψηφιακή Συμμαχία

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» με χαρά και ικανοποίηση πληροφορήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ότι το αίτημα για τη συμμετοχή του στην Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση έγινε αποδεκτό.  Η εν λόγω πρωτοβουλία αφορά σε μία συνεργασία μετόχων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών κτλ., με απώτερο στόχο τη διάδοση καλών πρακτικών για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, των χρηστών των κυβερνητικών υπηρεσιών και του εργατικού δυναμικού, για τη μείωση του υφιστάμενου ψηφιακού χάσματος και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, από εδώ και πέρα, θα συμμετέχει στις εργασίες των Ομάδων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αντίστοιχα, στις οποίες συμμετέχουν φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών/ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Τεχνολογίας/Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η Γενική Γραμματεία  Βιομηχανίας/Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (E.Α.Π), ο ΟΑΕΔ, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η Amazon Web Services και η Google.

Σκοπός της  ένταξης του Συνδέσμου Γουνοποιών στην Εθνική Συμμαχία, η οποία έγινε στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής του για την περίοδο 2020-2027, είναι η συμμετοχή του σε συνεργατικά δίκτυα, με στόχο τη βιώσιμη και ανταγωνιστική γουνοποιία που θα δημιουργεί και θα διατηρεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική ευημερία.

Η Στρατηγική του Συνδέσμου εκπονήθηκε από την Δρ Χριστίνα Ευαγγέλου η οποία και ανέλαβε με επιτυχία την ένταξη του Συνδέσμου στην «Ψηφιακή Συμμαχία», μια συνεργασία η οποία σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες όπως η ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να συνδράμουν στην οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων του κλάδου.

«Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» ως μέλος της Ελληνικής «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση», μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σύμμαχο και να προσφέρει ενισχυτικά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, μέσα από συνέργειες και ολοκληρωμένες μετρήσιμες δράσεις σε ένα παραδοσιακό τομέα απασχόλησης όπως η γούνα, ο οποίος επιδιώκει τη μετεξέλιξή του σε σύγχρονο και καινοτόμο παραγωγικό κλάδο με διεθνή ανταγωνιστικότητα», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών, Απόστολος Τσούκας.

Πιο συγκεκριμένα, διευκρίνισε ο κ. Τσούκας, ο Σύνδεσμος μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στη διοργάνωση δραστηριοτήτων όπως εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις για εργαζόμενους, οι οποίες  υποστηρίζουν σημαντικά τη βελτίωση των σχετικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Μπορεί δε, να συνδράμει με θέσεις πρακτικής σε γουνοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες αφορούν ειδικότητες συναφείς με δύο κλάδους αιχμής, δηλ. την εφοδιαστική αλυσίδα-logistics και το εξαγωγικό εμπόριο, καλύπτοντας διάφορα τμήματα της επιχείρησης, όπως π.χ. εξαγωγών, πωλήσεων, marketing, αποθήκης, κλπ.

Ειδικά σε ότι αφορά την ιχνηλασιμότητα, η οποία αποτελεί αναγκαίο αποδεικτικό ποιότητας των τελικών προϊόντων γούνας και την κατοχύρωση διεθνώς αναγνωρίσιμων πιστοποιητικών ποιότητας, ο Σύνδεσμος μπορεί να αναπτύξει συνεργασίες με Οργανισμούς και Ιδρύματα Έρευνας και Εκπαίδευσης ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές, να υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση των δεδομένων και να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι σε όλα τα στάδια παραγωγής, ώστε να υπάρχει η πλήρης καταγραφή του κύκλου ζωής και διάθεσης των προϊόντων.

Από την άλλη πλευρά, ο Σύνδεσμος Γουνοποιών μπορεί να συνδράμει στους στόχους της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» μέσα από τη δημιουργία των ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας με τις Δημόσιες Αρχές, σε θέματα που αφορούν την οικονομική παρακολούθηση του εξαγωγικού εμπορίου της γούνας ως πρότυπος φορέας, με τη συνδρομή και των Εμπορικών Επιμελητηρίων. Ταυτόχρονα, σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή του Συνδέσμου των Γουνοποιών για την ανάπτυξη πρότυπων ηλεκτρονικών εκθετηρίων γούνας ή ψηφιακών αγορών, δεδομένης της ήδη εξαιρετικά διευρυμένης βάσης καταναλωτών προϊόντων γούνας σε όλο τον κόσμο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.