Έγκριση προτάσης έργου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020

Έγκριση προτάσης έργου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” η οποία ελήφθη κατά την 5η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η Πρόταση Έργου με τίτλο «Διατήρηση της αυθεντικής πολιτιστικής κληρονομιάς και Ανάπτυξη του Έξυπνου Τουρισμού στην Κορυτσά και στην Καστοριά» (Authentic Cultural Heritage Preservation and Smart Tourism Development in Korca and Kastoria) και ακρωνύμιο: AuthentiKK, (MIS 5042956) στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Καστοριάς, έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.
Στο έργο που θα έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 897.710,00 € συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Κορυτσάς (Επικεφαλής Εταίρος), ο Δήμος Καστοριάς και η εταιρεία CBS (Creative Business Solutions).
Ο Δήμος Καστοριάς θα χρηματοδοτηθεί με 320.000,00 € και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, εργασίες αποκατάστασης, φωτισμού και διεύρυνσης της σκηνής του θεάτρου Βουνού προϋπολογισμού 128.000,00 €, εργασίες αποκατάστασης και φωτισμού και αναπαράσταση εικονικής πραγματικότητας 3D της Προϊστορικού Λιμναίου οικισμού Δισπηλιού προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Leave a Reply

Your email address will not be published.