Άργος Ορεστικό: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με 25 θέματα

Άργος Ορεστικό: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με 25 θέματα

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018, και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθησαν από τις 25/1/2018 έως και τις 19/6/2018.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Επισκευές-βελτιώσεις αρδευτικών δικτύων του Δήμου Άργους Ορεστικού 2017».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3

Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης  για την ένταξη της  πράξης με τίτλο: «Διαδρομές – μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου» στο Μέτρο 19 του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  2014-2020» (1ηπρόσκληση της ΑΝΚΑΣ).

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4

Έγκριση υποβολής πρότασης  για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

5

Έγκριση της με αριθμό 7Α/2017 μελέτης του έργου: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στίβου Δημοτικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

6

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

7

Δωρεά εξοπλισμού πληροφορικής.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

8

Αίτηση της εταιρείας Victus Networks Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

9

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Κ. χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησής τους.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

10

Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της  6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

11

Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στίβου Δημοτικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

12

Έγκριση  διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου 2018» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

13

Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

14

Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

15

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

16

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

17

Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού που είχαν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης

18

Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης, έγκριση της σχετικής  δαπάνης και ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης

19

Καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενης έκτασης.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

20

Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη μετάδοση και χρήση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

21

Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Εισηγήτρια: κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

22

Αιτήματα παραχώρησης χρήσης δημοτικών χώρων.

Εισηγήτρια: κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

23

Συγκρότηση επιτροπής άρσης κυκλοφορίας οχημάτων.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

24

Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Ανδρέας Βιτούλας.

25

Ανασυγκρότηση  του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Ανδρέας Βιτούλας.

 

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο         Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αναστάσιος Ξανθόπουλος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.