Άργος Ορεστικό: Δια βίου μάθηση-Τμήματα Ιταλικών

Άργος Ορεστικό: Δια βίου μάθηση-Τμήματα Ιταλικών

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί δωρεάν προγράμματα ενηλίκων. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα ιταλικών, ενώ έπεται και δεύτερο. Επίσης θα δημιουργηθεί τμήμα social media.

Leave a Reply

Your email address will not be published.