Άργος Ορεστικό: Δηλώσεις ζημιάς καλλιεργειών φασολιών Τοπικής Κοινότητας Αμμουδάρας

Άργος Ορεστικό: Δηλώσεις ζημιάς καλλιεργειών φασολιών Τοπικής Κοινότητας Αμμουδάρας

Καλούνται οι παραγωγοί της Τοπικής Κοινότητας Αμμουδάρας, των οποίων η καλλιέργεια φασολιών, υπέστη ζημιά από την βροχόπτωση που έλαβε χώρα την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016, να προσέρχονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα Δόσα, προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις ζημιάς.

Οι δηλώσεις ζημιάς αφορούν την ανωτέρω καλλιέργεια της Τοπικής Κοινότητας Αμμουδάρας, για τους παραγωγούς οι οποίοι :

α) ΔΕΝ είχαν υποβάλει καμία δήλωση ζημιάς στις προηγούμενες αναγγελίες της 09/09/2016 και 19/09/2016, είτε

β) είχαν υποβάλει δηλώσεις ζημιάς στις προηγούμενες αναγγελίες της 09/09/2016 και 19/09/2016, αλλά ΔΕΝ είχαν δηλώσει συγκεκριμένα αγροτεμάχια φασολιών, γιατί ΤΟΤΕ ΔΕΝ είχαν ζημιά τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια.

 Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς είναι η Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 (25-10-2016).

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Ολοκληρωμένο 2016 (στο οποίο να έχουν δηλωθεί τα αγροτεμάχια των ζημιωθέντων καλλιεργειών),
  2. Ταυτότητα,
  3. Βιβλιάριο τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Τοπικής Κοινότητας Αμμουδάρας, κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 2467351327).

Leave a Reply

Your email address will not be published.