Ψήφισμα συμπαράστασης Δήμου Άργους Ορεστικού στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και στον Δήμο Μεγαρέων

Ψήφισμα συμπαράστασης Δήμου Άργους Ορεστικού στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και στον Δήμο Μεγαρέων

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Ορεστικού  συνήλθε  την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:00,  στο Δημοτικό κατάστημα,  κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 12005/10-11-2017 πρόσκλησης του προέδρου, σε τακτική συνεδρίαση και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του,

 

Ομόφωνα Αποφάσισε

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:

                 Ψήφισμα Συμπαράστασης στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και στον Δήμο Μεγαρέων,

 

Με βαθιά οδύνη εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και στον Δήμο Μεγαρέων που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες. Απευθύνουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία κι ευχόμαστε η Πολιτεία να σταθεί στο πλευρό όσων δοκιμάζονται.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 247/2017.

 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη

 

 

Αναστάσιος Ξανθόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published.