Το ΦΕΚ του επιδόματος πετρελαίου

Το ΦΕΚ του επιδόματος πετρελαίου

Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ 1215 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1189/14-12-2016 (ΦΕΚ 4076/Β/2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4594/Β/27-12-2017 και αφορά την χορήγηση επιπλέον 0,125 ευρώ ανά λίτρο επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για τους περσινούς δικαιούχους της Α΄ κλιματικής ζώνης.

ΦΕΚ Β4594-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.