Τμήμα Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου : Ενημέρωση

Τμήμα Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου : Ενημέρωση

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας του έργου Μητρώου Πολιτών, παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια :

  1. στα Δημοτολόγια του Δήμου Καστοράς από 12 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 21 Ιανουαρίου 2018 και
  2. στα Ληξιαρχεία του Δήμου  από 16 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 21 Ιανουαρίου.

Επίσης τα ΚΕΠ του Δήμου δεν θα εκδίδουν πιστοποιητικά από το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου  στο Δημαρχείο Καστοριάς (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2467351-118, 181, 182, 184, 185.

Καστοριά, 12-01-2018

 

Ελένη Μπόραβου

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και

Ληξιαρχείου

Leave a Reply

Your email address will not be published.