Τι ώρα θα τελεστούν οι Αγιασμοί σε όλο το Νομό Καστοριάς

Τι ώρα θα τελεστούν οι Αγιασμοί σε όλο το Νομό Καστοριάς

ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
1 1ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
2 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
3 3ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
4 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Καστοριάς 7.00 μ.μ
5 Γενικό Λύκειο Μεσοποταμίας 10.30 π.μ.
6 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς 11.00 π.μ.
7 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς 10.00 π.μ.
8 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
9 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς 9.00 π.μ.
10 Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς 7.00 μ.μ
11 Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς 12.30 μ.μ.
12 Γυμνάσιο Μανιάκων 10.00 π.μ.
13 Γυμνάσιο Μαυροχωρίου 10.00 π.μ.
14 Γυμνάσιο Μεσοποταμίας 10.30 π.μ.
15 Γυμνάσιο Πενταβρύσου 9.30 π.μ.
16 Γυμνάσιο Οινόης 10.30 π.μ.
17 Γυμνάσιο Βογατσικού 10.30 π.μ.
18 ΕΠΑΛ Καστοριάς 10.00 π.μ.
19 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο 9.00 π.μ.
20 Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού 11.00 π.μ.
21 1ο Γυμνάσιο ΆργουςΟρεστικού 11.00 π.μ.
22 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού 10.00 π.μ.
23 Γυμνάσιο Κορησού 10.00 π.μ.
24 ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού 9.30 π.μ.
25 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Άργους Ορεστικού 12.00 μ.μ.
26 Γενικό Λύκειο Νεστορίου 10.30 π.μ.
27 Γυμνάσιο Νεστορίου 10.30 π.μ.
Α/Α       ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ώρα αγιασμού Α/Α       ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ώρα αγιασμού
1 1ο   Δ.Σ. Άργους Ορ. 10:30 1  Νηπ. Αμπελοκήπων 8:30
2 2ο   Δ.Σ.Άργους Ορ. 10:30
3 3ο   Δ.Σ. Άργους Ορ. 9:15 2 1ο Νηπ. Άργους Ορ. 10:00
4 4ο   Δ.Σ. Άργους Ορ. 9:00 3 2ο Νηπ. Άργ Ορ. 10:00
5 Δ.Σ. Δισπηλιού 10:30 4 3ο Νηπ. Άργ Ορ. 9:15
6 Ειδικό Δ.Σ. Καστοριάς 9:15 5 4ο  Νηπ. Άργ Ορ. 9:30
7 1ο – 8ο  Δ.Σ.Καστοριάς 9:30 6 Νηπ. Δισπηλιού 11.00
7 Νηπ. Διποταμίας 9:30
8 2ο   Δ.Σ. Καστοριάς 10:30 8 Ειδικό Νηπ. Καστ. 9:15
9 3ο   Δ.Σ. Καστοριάς 9:45 9 1ο  Νηπ. Καστοριάς 10:00
10 4ο  Δ.Σ. Καστοριάς 10:00 10 2ο Νηπ. Καστοριάς 10:00
11 5ο  Δ.Σ. Καστοριάς 9:00 11 3ο  Νηπ. Καστοριάς 9:45
12 6ο  Δ.Σ. Καστοριάς 9:00 12 4ο  Νηπ. Καστοριάς 10:00
13 7ο  Δ.Σ. Καστοριάς 9:15 13 5ο Νηπ. Καστοριάς 9:30
14 9ο Δ.Σ. Καστοριάς 9:15 14 6ο  Νηπ. Καστοριάς 9:00
15 10ο Δ.Σ. Καστοριάς 9:30
16 Δ.Σ. Κορησού 9:00 15 7ο Νηπ. Καστοριάς 9:15
17 Δ.Σ. Κωσταραζίου 9:30 16 9ο Νηπ. Καστοριάς 9:30
18 Δ.Σ. Μαυροχωρίου 9:00 17 10ο Νηπ. Καστοριάς 9:15
19 Δ.Σ. Ν. Οικισμού 9:00 18 11ο  Νηπ. Καστοριάς 9:15
20 Δ.Σ. Πολυκάρπης 10:00 19 Νηπ. Κολοκυνθούς 10:00
21 Δ.Σ. Τοιχιού 9:30 20 Νηπ. Κορησού 10:00
22  Δ.Σ. Ασπροκκλησιάς 9:30 21 Νηπ. Κωσταραζίου 9:30
23  Δ.Σ. Διποταμίας 9:30 22 Νηπ. Λεύκης 9:00
24 Δ.Σ. Κολοκυνθούς 10:00 23 1ο Νηπ. Μανιάκ 9:15
25 1ο Δ.Σ. Μανιάκων 9:15 24 2ο Νηπ. Μανιάκ 9:15
26 2ο Δημ. Σχ. Μανιάκων 9:30 25 3ο Νηπ. Μανιάκ 9:30
27  Δ.Σ. Μεσοποταμίας 9:30 26 Νηπ. Μαυροχωρίου 9:00
28 Δ.Σ. Νεστορίου 9:30 27 1ο Νηπ. Μεσοποταμίας 8:30
29 Δ.Σ. Οινόης 9:30 28 2ο Νηπ. Μεσοποταμίας 9:00
30 Δ.Σ. Χιλιοδένδρου 9:30 29 Νηπ. Νεστορίου 9:30
30 Νηπ. Νέου Οικισμού 9:00
31 Νηπ. Τοιχιού 9:30
32 Νηπ. Πενταβρύσου-Τσάκονης 8:45
33 Νηπ. Πολυκάρπης 10:00
34 Νηπ. Οινόης 9:30
35 Νηπ. Χιλιοδένδρου 8:30

Leave a Reply

Your email address will not be published.