Την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς-Δείτε τα θέμετα

Την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς-Δείτε τα θέμετα

ας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.          Ανακοινώσεις.
2.          Επικύρωση Πρακτικών 27ης και 28ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.          Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ Καστοριάς – Ορισμός Αντιπροέδρου. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ
4.          Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017 Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής
5.          Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικον. Επιτροπής
6.          Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικον. Επιτροπής
7.          Επικαιροποίηση – Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου «Ο Αϊ Βασίλης των Ευχών». Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.          Καθορισμός τελών για την ενοικίαση των οικίσκων στο θεματικό πάρκο «ο Αϊ Βασίλης των Ευχών». Απόφαση Οικον. Επιτροπής
9.          Τροποποίηση της αριθ. 120/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/12. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

10.      Έγκριση δαπανών για τη σίτιση απόρων δημοτών και την παροχή ειδών διαβίωσης σε άπορες και αναξιοπαθούσες οικογένειες, εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2018. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

11.      Έγκριση δαπανών για τη σίτιση απόρων δημοτών – παράθεση γεύματος Αγάπης την ημέρα της Πρωτοχρονιάς του 2018. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

12.      Έγκριση δαπάνης εκτύπωσης λευκώματος για τη ζωή και τη δράση της αείμνηστης συμπατριώτισσάς μας, συγγραφέως και λαογράφου Ιφιγένειας Διδασκάλου. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Παπαδημητρίου

13.      Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια – τοποθέτηση των φωτογραφιών της Συλλογής Λ. Παπάζογλου σε ειδικά πλαίσια για τη μόνιμη έκθεσή τους στο Αρχοντικό Βέργου. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Παπαδημητρίου

14.      – Καθορισμός χρόνου λειτουργίας του θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου «Ο Αϊ Βασίλης των Ευχών».

– Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Π. Δάγγα

15.      Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων θεσμών εορταστικού προγράμματος 2017-2018. – Έγκριση δαπανών αυτών. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

16.      – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος 2017 – 2018.

– Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

– Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, ως μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

17.      Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης “Βράβευση Αθλητών” – Έγκριση δαπανών αυτής. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

18.      Έγκριση δράσης της Αντιδημαρχίας Τουρισμού στη Θεσ/νίκη εν όψει του εορταστικού δωδεκαημέρου. –  Έγκριση δαπανών μετάβασης Αντιδημάρχου. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Λ. Ζήση

19.      Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης, Σαββατοκύριακων και εξαιρέσιμων ημερών, υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2018. Εισήγηση Δημάρχου και Αντιδημάρχων

Σ. Λιάνου και Μ. Αντωνίου

20.      Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. Απόφαση ΔΣ

Νομικού Προσώπου

21.      Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους ΚΑΠ 2017, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών κτιρίων και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων. Απόφαση ΔΕΠ
22.      Λήψη απόφασης για τη λύση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης (πρώην κοινοτικό κατάστημα Βυσσινιάς). Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
23.      Διαγραφή ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
24.      Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικονομικών

25.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
26.      Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων. Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας
27.      Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
28.      Τρόπος εκτέλεσης κατασκευής δημοσίων έργων του Δήμου ενταγμένων στο «ΕΣΠΑ 2014 – 2020». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
29.      Ανάκληση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής Οικον. Ανάπτυξης
30.      Έκθεση διόρθωσης της από 1ης-1-2011 Απογραφής του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής
31.      Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) για την «Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου». Πρακτικό διαπραγμάτευσης
32.      Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Σχετικά Πρωτόκολλα
33.      Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. Σχετική

Αίτηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Ιωάννης Τόμου

Leave a Reply

Your email address will not be published.