ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας: παράταση σε αιτήσεις ΠΜΣ

ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας: παράταση σε αιτήσεις ΠΜΣ

Το Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με τίτλο “Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων” δίνει παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο μεταπτυχιακό μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Στα παρακάτω Links θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες

http://informatics-msc.teiwm.gr/index.php?lang=el

https://www.facebook.com/mscteiwmpapei/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.